איילה זוממת להשתמש בצער של סער כדי לזכות בקהל

למעלה