איחוד קופות

kiss 18

New member
איחוד קופות

האם ניתן לאחד בין 2 קופות (בעלי מספרי חשבון שונים) באותה הקופה? אני יודעת שניתן לאחד קופות, רק מהוותק הוותיק לצעיר. כך שיש הפסד וותק. וקראתי היום בתקנות, שניתן לאחד בין 2 קופות מאותה קופה- רק אם שני הקופות נזילות ופטורות ממס. ביררתי הנושא, חלק אמרו לי א' וחלק אמרו לי ב'. מישהו מכיר הנושא? בתודה מראש.
 
שלום רב,

כפי שציינת בצדק ניתן לאחד כספים בין קופות גמל, הן כספים מחשבונות שונים באותה קופה והן כספים מחשבונות שונים בקופות שונות, ובלבד שהחשבון המקבל נפתח לאחר פתיחת החשבון המעביר. כאשר לאחר האיחוד הוותק על הכספים יהיה הנמוך יותר לפי הקופה המקבלת. לכן כתשובה לשאלתך רק נוסיף: איחוד חשבונות שונים באותה קופה אפשרי רק כשכל הכספים בחשבונות במאוחדים נזילים ופטורים ממס. מעבר לכך רק נסייג שחשוב תמיד גם לדעת את פרטי הקופות ולכן ניתן לקבל תשובה מהגוף המתפעל שבו רוצים לבצע את האיחוד
 

kiss 18

New member
ז"א,

ניתן לאחד בין חשבונות שונים באותה קופה רק (ואני מדגישה, רק!) במידה והחשבונות נזילים ופטורים ממס? אם כן, אז בשביל מה רשום בתקנות- שניתן לאחד חשבונות שונים באותה קופה מהוותק, הצעיר לוותיק? אבל כפי שהובהר ניתן רק לאחד חשבונות נזילים ופטורים ממס באותה קופה. מבין את שאלתי?
 
למעלה