איזי אנרגיה הדבר הבא

מצב
הנושא נעול.

yoav972

New member
איזי אנרגיה הדבר הבא

איזי אנרגיה הדבר הבא
עם תשימו לב למרות כל ההשמצות על המנייה נרשמו ביקושים גבוהים מאוד למנייה וזה עוד לפני יציקת התוכן הממשי אני צופה עתיד מזהיר רק צריך קצת סבלנות
 

ZION

New member
כן גם אני חושב ככה

איזי אנרגיה הדבר הבא
עם תשימו לב למרות כל ההשמצות על המנייה נרשמו ביקושים גבוהים מאוד למנייה וזה עוד לפני יציקת התוכן הממשי אני צופה עתיד מזהיר רק צריך קצת סבלנות
כן גם אני חושב ככה
הולכים לעשות מיזוג מניות כמו בגבעות ואחר כך הנפקת זכויות למניות כמו ב אסים
 

ZION

New member
אני לא יודע מה שמעת

ציון,מה קורה בפיטק?
שמעתי שבאתר דודאים מכינים מקום .
אני לא יודע מה שמעת
אבל חברת אלול עוסדת לפרסם על ביצוע העיסקה לאחר שהושלם הסכם הנושים כעת החברה ללא גרעון ואין הוצאות הנהל כמעט בכלל ותבדוק איזה חברה מכניסים "אלטל טכנולוגיות" ומה הקשר שלה לאימוני חי"ר וציודו החיילים
 

ZION

New member
תראה ,,אני לא משווה את איזי לפיטק

אני זומם על קנייה שם של3000נקוב
בלימיט אכזרי מאוד.
תראה ,,אני לא משווה את איזי לפיטק
איזי הולכת לה למיזוג ולהנפקת זכויות אחרת אין לה כסף להכניס פעילות לפיטק יש פעילות ,, והרבה וזה חימוש וזה חקלאות מתוחכמת מה שכן איזי ,, כל הכבוד לה,,, הולכת לה באיזי מה שכן מאות מליונים כבר יש לה
 
אז מה אתה מציע באיזה לימיט לקנות?

תראה ,,אני לא משווה את איזי לפיטק
איזי הולכת לה למיזוג ולהנפקת זכויות אחרת אין לה כסף להכניס פעילות לפיטק יש פעילות ,, והרבה וזה חימוש וזה חקלאות מתוחכמת מה שכן איזי ,, כל הכבוד לה,,, הולכת לה באיזי מה שכן מאות מליונים כבר יש לה
אז מה אתה מציע באיזה לימיט לקנות?
 
יש שם3לימיט קנייה11אג 10אג 5.7אג

כמה שנמוך יותר ,,תרוויח יותר
יש שם3לימיט קנייה11אג 10אג 5.7אג
10אג נראה לי סביר לקנייה בתקווה שהמנייה לא תמחק מהבורסה. ראיתי כעת במאיה שרפיד נמחקת ב26לחודש.
 

ZION

New member
המניה לא תימחק

יש שם3לימיט קנייה11אג 10אג 5.7אג
10אג נראה לי סביר לקנייה בתקווה שהמנייה לא תמחק מהבורסה. ראיתי כעת במאיה שרפיד נמחקת ב26לחודש.
המניה לא תימחק
תיכנס למאיה ותראה שיש הסדר נושים ואני יצרתי קשר עם מנכ"ל אלול,, רציתי לרכוש את ההסכם שעשה עם פיטק אבל הוא אמר שהוא הולך לקיים את ההסכם שים לב שברעון השלישי החברה מסרה שייש לה מכירות מהותיות אין לה הוצאות שכר למעט הוצאות שיווק אין לה גרעון בהון בגלל הסדר הנושים(ראה במאיה השאלה באיזה שער תוכל לרכוש מה שכן קיבוץ יד מרדכי חייב לךמכור כ מליון מניות ,,כדי לרדת מתחת ל 5% בהון וזה יוצר לחץ על המניה
 
קיבוץ יד מרדכי מוכר מניות ויוצר לחץ

המניה לא תימחק
תיכנס למאיה ותראה שיש הסדר נושים ואני יצרתי קשר עם מנכ"ל אלול,, רציתי לרכוש את ההסכם שעשה עם פיטק אבל הוא אמר שהוא הולך לקיים את ההסכם שים לב שברעון השלישי החברה מסרה שייש לה מכירות מהותיות אין לה הוצאות שכר למעט הוצאות שיווק אין לה גרעון בהון בגלל הסדר הנושים(ראה במאיה השאלה באיזה שער תוכל לרכוש מה שכן קיבוץ יד מרדכי חייב לךמכור כ מליון מניות ,,כדי לרדת מתחת ל 5% בהון וזה יוצר לחץ על המניה
קיבוץ יד מרדכי מוכר מניות ויוצר לחץ
על המנייה זה לטובה או לרעה?
 

ZION

New member
קבל פירוט מהצעת המכר

אין לו תאריך ספציפי
קבל פירוט מהצעת המכר
, שלישיים לצדדים תמכור היא הפרטית ההקצאה ביצוע לפני כי התחייבה מרדכי יד , בנוסף של מניות , הפרטית ההקצאה לאחר בחברה עניין בעלי יהיו ולא בחברה עניין בעלי אינם אשר מרדכי יד תחזיק הפרטית ההקצאה ביצוע לאחר בו באופן (" המכירה מניות " : להלן ) החברה יד מחזיקה בהן אופציות מימוש של בהנחה לרבות ) החברה מהון 5%- מ הנמוך בשיעור מניות המונח כהגדרת ," בקשיים חברה " החברה היות עובדת לאור , זאת עם .( שמחזיקה ככל , מרדכי להסדרים להגיע מנת על החברה עם פעולה בשיתוף לפעול אלול התחייבה , הבורסה בהנחיות בתקופה המכירה מניות את , נאמן באמצעות , למכור מרדכי ליד יותר במסגרתם הבורסה עם עם החברה תגיע אליהם להסדרים בכפוף והכל הפרטית ההקצאה ביצוע מועד שלאחר .(" הבורסה מול ההסדרים " : להלן ) שתגיע ככל , הבורסה שלטונות אישור את לקבל מנת על לפעול אלול ובכוונת היות כי מובהר , לעיל האמור אף על סעיף להוראות בהתאם וזאת ) במס תחויב לא לחברה אלטל מניות העברת לפיו , הכנסה מס כי הוסכם ,( העניין לפי , בדין אחר סעיף כל להוראות בהתאם או הכנסה מס לפקודת כ103 יד הפרטית ההקצאה שלאחר לכך יגרום החברה בהון מרדכי יד של החזקתה ושיעור במידה , הבורסה מול ההסדרים ולמרות הכנסה מס פקודת הוראות מכוח , חסומה תהיה מרדכי מניות תמכור מרדכי יד , כלשהי זמן לתקופת , חלקן או כולן , בחברה החזקותיה מלמכור - מ פחות המהוות מניות מרדכי יד תחזיק הפרטית ההקצאה ביצוע לאחר שמיד כך החברה . החברה מהון 5%
 

ZION

New member
קבל כתמונה

קבל פירוט מהצעת המכר
, שלישיים לצדדים תמכור היא הפרטית ההקצאה ביצוע לפני כי התחייבה מרדכי יד , בנוסף של מניות , הפרטית ההקצאה לאחר בחברה עניין בעלי יהיו ולא בחברה עניין בעלי אינם אשר מרדכי יד תחזיק הפרטית ההקצאה ביצוע לאחר בו באופן (" המכירה מניות " : להלן ) החברה יד מחזיקה בהן אופציות מימוש של בהנחה לרבות ) החברה מהון 5%- מ הנמוך בשיעור מניות המונח כהגדרת ," בקשיים חברה " החברה היות עובדת לאור , זאת עם .( שמחזיקה ככל , מרדכי להסדרים להגיע מנת על החברה עם פעולה בשיתוף לפעול אלול התחייבה , הבורסה בהנחיות בתקופה המכירה מניות את , נאמן באמצעות , למכור מרדכי ליד יותר במסגרתם הבורסה עם עם החברה תגיע אליהם להסדרים בכפוף והכל הפרטית ההקצאה ביצוע מועד שלאחר .(" הבורסה מול ההסדרים " : להלן ) שתגיע ככל , הבורסה שלטונות אישור את לקבל מנת על לפעול אלול ובכוונת היות כי מובהר , לעיל האמור אף על סעיף להוראות בהתאם וזאת ) במס תחויב לא לחברה אלטל מניות העברת לפיו , הכנסה מס כי הוסכם ,( העניין לפי , בדין אחר סעיף כל להוראות בהתאם או הכנסה מס לפקודת כ103 יד הפרטית ההקצאה שלאחר לכך יגרום החברה בהון מרדכי יד של החזקתה ושיעור במידה , הבורסה מול ההסדרים ולמרות הכנסה מס פקודת הוראות מכוח , חסומה תהיה מרדכי מניות תמכור מרדכי יד , כלשהי זמן לתקופת , חלקן או כולן , בחברה החזקותיה מלמכור - מ פחות המהוות מניות מרדכי יד תחזיק הפרטית ההקצאה ביצוע לאחר שמיד כך החברה . החברה מהון 5%
קבל כתמונה
 

ZION

New member
וילסון מחכה לך הפתעה בפיטק

ציון,מה קורה בפיטק?
שמעתי שבאתר דודאים מכינים מקום .
וילסון מחכה לך הפתעה בפיטק
שמעת על הפתגם ,, בעצב תלדי ילדים? והדודאים כבודם וריחם במקומם מונח והכל באיזי
 

וילסון1

New member
בנוסף לכמות הגדולה שאני מחזיק

איזי אנרגיה הדבר הבא
עם תשימו לב למרות כל ההשמצות על המנייה נרשמו ביקושים גבוהים מאוד למנייה וזה עוד לפני יציקת התוכן הממשי אני צופה עתיד מזהיר רק צריך קצת סבלנות
בנוסף לכמות הגדולה שאני מחזיק
אני מתכונן לממש את הזכויות ולקנות עוד מניות . ואל תשאלו למה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה