איזו פרשה קוראים בחג הסוכות?

faridi

New member
בראשון של סוכות קוראים ב...

ויקרא, פרשת אמור, מפרק כב פסוק כו "וידבר ה' אל משה לאמר: שור או כשב" עד סוף פרק כג "וידבר משה את מעדי ה' אל בני ישראל". מפטיר בפר' פנחס, במדבר פרק כט פס' יב "ובחמשה עשר יום לחדש השביעי" עד סוף טז "מנחתה ונסכה". בשאר הימים ממשיכים באותה פרשה לפי הימים "וביום השני", "וביום השלישי" וכו'
 
למעלה