איזה תמונה מסתתרת פה???

BlogTV Police20

New member
איזה תמונה מסתתרת פה???

אאאאאא אאאאאאאאאאאאאא אאאא אאאאאאאאא אאאא אאאאאא א אאאאאאא אאאאאאא אאאאא אאאאאאא אאאאאא אאא אאאאא אאאא אאאאאא אאאאאאאאאאאאאא אאאא אאאאאאאא אאאאא אאאאאא א אאאאאאא אאאאא אא אאאאאא אאאאאא אאאאא אאאא אאאאא אאאא אאאאאא אאאאאא אאאאאאאא אאאא אאאאאאאאא אאאא אאאאאא א אאאאאאא אאאאאאא אאאאאא אאאאאא אאאאאאאאא אאאאא אאאא אאאאאא אאאאאאאאאאאאאא אאאא אאאאאאאאאא אאא אאאאאא א אאאאאאא אאאאאאא אאאאא אאאאאאא אאאא אאאאא אאאאא אאאא אאאאאא אאאאאאאאאאאאאא אאאא אאאאאאאאאאאאא אאאאאא א אאאאאאא אאאאאאא אאאאאאא אאאאא אאא אאאאאא אאאאא אאא
 

BlogTV Police30

New member
../images/Emo153.gif

התמונה היא:אותי אנס אנסי אנס אותי אנסי וכך הלאה וכן כתגובה:אני אינני אשמה אינניי אני אינני אשמה
 

BlogTV Police39

New member
רק אני עליתי על התמונה ?

 
למעלה