איזה מאמיייי הוא

יש לך טעות

עין הרע זה לא המצאה, זה קיים והגמרא בברכות מדברת על זה , אלא שאין לחשוש מזה והחוששים ייפגעו
 
למעלה