איזהו החכם ?הרואה את הנולד .כבוד לאמיר פרץ .ובוז לביביבוגי .

למעלה