איבוד האזרחות הפולנית?

איבוד האזרחות הפולנית?

הנכונה השמועה המספרת כי יהודי פולין שעלו ארצה בשנות השלושים איבדו באופן אוטומטי את אזרחותם הפולנית?
 
איבוד אזרחות פולנית

למיטב ידיעתי, עד כמה שהבנתי מההסברים השונים ששמעתי הן בקונסוליה והן מראיון שנתן הקונסול לשבועון פולני לפני כשנה, וגם על בסיס מה שאבי העלה בבדיקתו הרי: אבדן אזרחות נעשה באחת מהדרכים הבאות: א. שלילת אזרחות ע"י הנשיא או מי שמונה לכך מטעמו. זה נשעה בעקבות גירוש מהמדינה, פעילות פלילית חמורה שמצדיקה זאת, פעילות נגד המדינה. ב. שירות בצבא זר. זה כולל את מי שעלה לארץ לפני 1951 ושירת בצה"ל. ג. ויתור על האזרחות. זה כולל רבים וטובים שעלו מפולין ונאלצו לחתום על ויתור כתנאי לקבלת רשות לעזוב את פולין (פטנט קומוניסטי שכזה......). היתה אפשרות בתנאים מסויימים (ומשתנים בהתאם לנתונים אישיים) לבטל את החתימה הזו היות ונעשתה תחת לחץ ובכפיה. מי שעלה בשנות השלושים, לא חתם על כל ויתור אזרחות, אזרחותו לא נשללה ממנו, ולא שירת בצה"ל הרי שיש ספק באיבוד האוטומטי של האזרחות. כל מקרה נבדק לגופו בהתאם לנתונים האישיים. כל האמור לעיל אינו מידע משפטי מחייב והוא רק סיכום של מידע שאספתי במהלך השנתיים האחרונות בנהן טיפלתי בעניני האזרחות שלי ושל בנותי.
 
למעלה