אחחח הבוקר הראשון לספירת הרפרקציע

refael22

Member
אחחח הבוקר הראשון לספירת הרפרקציע


ממנהגי הרפרקציע: אוכלין מיני דברים יבשים אורז יבש עוגת חנק ומספרין מיני בדיחות עבשות.
 

dopm1

New member
איתמה! הבוקר עדיין ירד גשם

האי מר פסקא יומא דנן חדא דריפרקציע, והאי צפרא אנא באורחא חזינא במיטרא גשמה בואכה רמת גנא..
והאי חששא רבא לשיבושי דעתא דציבורא והוי אכלינן מיני דברים יבשים אורז וגו'..

פירושדופי:.

 
בשביל הכיף והתרגול, הנה התרגום:

והנה בא אלינו אפיקורס מזוהם, דמתקרא "רפאל22" ומחלל שם המלאך הקדוש, ומטעה הציבור שיהיו צריכין לחשוב יום זה כראשו לריפרקציע, ובזמן שיורדין הממטרין וממלאין המדין ואלו סופרין המילימיטרין, ובאותו הזמן ממש אלו מתחילין ר"ל בדיני ריפרקציע וסותמין המעיים בכל מיני דברים יבשים ומחניקים בזמן שהיו צריכין להודות לה' יתברך על הגשם בעיתו ועל הברכה הבאה עלינו לטובה. ואין יודעין אם כבר הכריז המזוהם הריפרקציע מרוב דעתו שהשתבשה מחמת הסירחון או מחמת שבא להרבות מחלוקת בישראל ולהכשיל הרבים ר"ל. וינהג הציבור הקדוש אחינו בנ"י שבציון ויהיו קוראין הדיווחים בפורומים ומסתכלין במכ"ם ועל שלא יהיה נקי כ"ד שעות תמימות ולא מחמת הקלקול הטכנני אלא מחמת הקלקול האטמוספירי, וימנו עליהם מומחה וצבעו אותו באדום, ועברו נקי ולא נחסם על דין ומדון, ותהיה כתיבתו נאה, ופיסוקו נאה ומעורב בדעת עם הבריות ויכריז ג' פעמים "ריפרקציע ריפרקציע ריפרציע" ויקבלו עליהם כל הדינים ויקיימו כל ההלכות ויבוא משיח צדקנו.

אמן כיה"ר
 

איל פורת

New member
מנהל
והמפות לטווח ארוך חושך צלמוות ויובש על פני תהום.

כאשר אמרתי: המערכות (כמו שנה שעברה) סטטיות. לכן מערכת שנמשכת 4-5 ימים רצופים תלווה ברפרקציה מפלצתית.
מה בסך הכל ביקשתי? שקע קפריסאי פעם בשבוע. כמה מילימטרים (40-50) במערכת.
כל כך קשה לקבל שרות כאן?
תאמינו לי, בברלין יורד יותר גשם.
 
עכו"ם* שכמוך! שמע מעקום שכמותי: בטווח שמעבר לשבוע ניתן

להיוועץ בתחזיותיו של בועז באותה דרגת תוקף שניתן לייחס למודלים.
אני חוזה שלקראת אמצע החודש +_ 96 שעות יפקוד אותנו קפריסאי אלים ושיכור.

*עובד כוסיות ומודלים - רחמנא ליצלן.
 

tcu6

New member
גני תקווה קרית אונו

הבוקר היה עדיין גשום ואפילו ממטר חזק במיוחד. שירת הברבור.
 
למעלה