אחוזי נכות

sharpantie

New member
אחוזי נכות

האם מי שסובל מתסמונת דום נשימה בשינה בדרגת חומרה קשה ונעזר במכשיר cpap זכאי לאחוזי נכות מביטוח לאומי? אציין שהבעיה אינה מגבילה אותי בעבודה. עובד כרגיל ומתפקד.
 
ראה את הגדרת המל"ל מי זכאי לקצבת נכות וכפי

שאני מבין אינך מעונין בקצבת נכות אלא באחוזי נכות לצורכי פטור במס אז ישנה אפשרות להגשה תביעה במסגרת המל"ל או במסגרת ועדה במס הכנסה,ובסוף תשובתי אוסיף לך קישורים לאתר הנכות לשם הורדת טפסים להגשה,לידיעתך נכון להיום אינך יכול לקבל קצבה ולהשתכר מעל 25% מהשכר הממוצע במשק שהם כ-1884 ש"ח מבלי שקצבתך תקוזז בהתאמה,וכן תקנות נכים מבחנים לקביעת דרגת נכות. נכות - הזכאים לקצבת נכות חודשית 1. נכה או עקרת בית נכה 2. נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות; או בשיעור של 40% לפחות במקרים שלאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. לעקרת בית נכה – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לה נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות. 3. דרגת אי-כושר– פקיד התביעות של הביטוח הלאומי קבע שהמבוטח/ת איבדו 50% לפחות מכושרם להשתכר או לתפקד במשק בית. מבוטח, חוץ מעקרת בית, שכתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי מתקיים בו אחד מאלה: א. אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, והוא משתכר פחות מסכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע. ב. כושרו להשתכר מעבודה או ממשלח ידו וכן השתכרותו בפועל, צומצמו עקב הליקוי, בבת אחת או בהדרגה, ב-50% או יותר. עקרת בית כמשמעותה בחוק, שעקב ליקוי איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית, חוץ ממי שמתקיים בה אחד מאלה: א. עבדה כעובדת שכירה או כעובדת עצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים בלתי רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודה - למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה). ב. חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו 24 חודשים לפחות שקדמו להגשת התביעה או לאחריה. במקרים אלה עקרת בית תיחשב כעובדת וייבדק כושרה להשתכר כפי שמוגדר לעיל. "נכה" - תושב ישראל ותושבת ישראל שאינה עקרת בית נכה, שמלאו להם 18 שנים, ועדיין לא הגיעו לגיל פרישה, שעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, מתאונה או מלידה: אין להם הכושר להשתכר ואין הם משתכר סכום השווה ל- 25% מן השכר הממוצע 1,884 ש"ח (החל ב-01.01.2007) כושרם להשתכר והשתכרותם בפועל הצטמצמו עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב–50% או יותר. ל"נכה" תיחשב גם עקרת- בית אם עבדה כשכירה או כעצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים, שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות, או שקדמו להפסקת העבודה - למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה; וכן אם היא חיה בנפרד מבן זוגה, ולא גרה עמו ב-24 החודשים, שקדמו להגשת התביעה לקצבת נכות או לאחריה. וכן ייחשב ל"נכה" גם מי שהיה "עובד קטין" בסמוך לפני שנגרם לו אי-הכושר להשתכר. "עקרת בית נכה" – תושבת ישראל, שמלאו לה 18 שנים, ועדיין לא הגיעה לגיל פרישה , נשואה, שאינה עובדת אלא במשק ביתה, ובעלה מבוטח בביטוח הלאומי בביטוח זקנה ושאירים, ועקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, מתאונה או מלידה (למעט אם עבדה כשכירה או עצמאית): אין לה הכושר לעשות עבודות שמקובל לעשות במשק בית רגיל. או כושרה לעשות עבודות משק בית נצטמצם עקב הליקוי (בין בבת אחת ובין בהדרגה) ב–50% או יותר. הגיל שבו תהיה זכאי לקצבת זקנה, בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה על סכום ההכנסה המרבית, והכנסתך שלא מעבודה, כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 65 ולנשים 60. גיל זה עולה בהדרגה, וכשיושלם התהליך, הוא יהיה 67 לגברים ו-64 לנשים. עקרת בית כמשמעותה בחוק, שעקב ליקוי איבדה 50% לפחות מכושרה לתפקד במשק הבית, חוץ ממי שמתקיים בה אחד מאלה: א. עבדה כעובדת שכירה או כעובדת עצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים בלתי רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודה-למי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה).ב.חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו 24 חודשים לפחות שקדמו להגשת התביעה או לאחריה.במקרים אלה עקרת בית תיחשב כעובדת וייבדק כושרה להשתכר כפי שמוגדר לעיל. נכות כללית : http://www.btl.gov.il/NR/exeres/2972EB21-95EE-42CC-93C7-587ED5BFE929.htm . תקנות נכים-מבחנים לקביעת דרגת נכות: http://www.center4all.com/BuildaGate4/portals/disable/imagesP/sub62/625369043.pps . אני מקווה שבתשובתי הארוכה עניתי לך.בהצלחה חיים.
 

sharpantie

New member
לחיים תודה רבה על התשובה המפורטת

אבל מה שבעצם רציתי לדעת זה האם במקרה הספציפי שלי עם תסמונת דום נשימה בשינה בדרגה קשה, יש סיכוי שיאושרו לי אחוזי נכות כאשר אין פגיעה ביכולת ההשתכרות. חשוב לי לדעת זאת כדי שלא אמלא טפסים סתם ואשלם עבור הוועדה ובסופו של דבר לא יאושר כלום. יתכן והשאלה היא יותר רפואית ואז אודה לך אם תוכל להפנות אותי לפורום או גורם אחר שיוכל לענות לי. הבנתי מדביך שיש אפשרות לקבל אחוזי נכות לצורך הנחה במס הכנסה. האם תוכל להסביר כיצד זה מתבמע ולמי לפנות? בתודה מראש
 
השאלה שלך היא רפואית ורק רופא יכול לענות לך

ולנוחיותך העברתי לך קישור לתקנות נכים מבחנים לקביעת דרגת נכות בקישור הזה בכדי שתבדוק האם התסמונת דום נשימה קיים: http://www.center4all.com/BuildaGate4/portals/disable/imagesP/sub62/625369043.pps ,ולידיעתך גם באם התסמונת לא מופיעה במל"ל עושים התאמה,כך שאם ברצונך להגיש תביעה במל"ל אתה יכול ולחסוך כ- 500 ש"ח הוצאות ועדה במס הכנסה,לידיעתך הרף לקבלת הפטור הוא גבוה 89.1% בועדות במס הכנסה על פי פסק דין שנתקבל לאחרונה,ו-90% בועדה במל"ל,וברור לך שבכדי לקבל את הפטור עליך להגיש את המסמכים לאחר הועדה למס הכנסה. בפורום רפואת לב שאל על אחוזי הנכות:http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=547 . רק בריאות חיים.
 
למעלה