אז עשו לכם פייק ניוז שהמים בברז טובים לשתיה? הינה האמת..

Harrington

Well-known member

אז עשו לכם פייק ניוז שהמים בברז טובים לשתיה? הינה האמת..​

אני לא בטוח שאני רואה במבקר המדינה גורם אמין יותר ממשרד הבריאות. בוודאי לא כשאני מקבל את דו"ח המבקר באמצעות 'עיתונאי' ולא קורא אותו בעצמי.
 

רוב הזמן נח

Well-known member
אהה.. נדמה לי שזאת לא הייתה הנקודה העיקרית בדברי... אבל בכל מקרה תמיד שמח להצחיק.
המים מהברז חרא. כבר שנים זה ככה. וגם אומרים את זה. אבל מידי פעם יש איטם על מומחה שמסביר שמים מינרלים זה מיותר ואפשר לשתות מהברז.
 
תקרא את דוח המבקר
שים קישור משהו,חיפשתי לא מצאתי.

הרי אם אתה קראת את זה באיזה שהוא מקום ולא סתם ראית תוכנית בטמבלויזיה...

אז יש קישור.

בלי תוכן אין משמעות לדברים כי אי אפשר לנתח אותם ולהגיע לעומק העיניין.

אז סתם זורמים עם האינטאיציה ומה שאנחנו מאמינים - גם אני מאמין שמי ברז לא טובים

אבל בגלל הכלור לא בגלל אלמנטים אחרים אשמח לדעת אם זה טעות.

ואם כן איפה יש את הבעיות.
 

DANIAVNI

Well-known member
לפי מה אתה מחליט מהו פייק ניוז ומה לא ?

לפי הרושם שלי כשהחדשות משרתות אג'נדה שאתה במילא מאמין בה
אתה מחבק כל ידיעה חדשותית וההיפך.

אם למשל יקום מחר מישהו נגיד גדעון סער ויגיד "מאז החיסון אני מרגיש עייפות נוראה ..."
או זאת ידיעה שיש להתחשב בה
אבל אם יאמר : " החיסון בטוח" אז הוא חלק מזוממי המזימות .

אינני טוען שמבקר המדינה אינו צודק
אלא שאתה מקבל את דבריו לא כי הוא זה הוא
אלא כי זה מתאים לך.
 

רוב הזמן נח

Well-known member
לפי מה אתה מחליט מהו פייק ניוז ומה לא ?

לפי הרושם שלי כשהחדשות משרתות אג'נדה שאתה במילא מאמין בה
אתה מחבק כל ידיעה חדשותית וההיפך.

אם למשל יקום מחר מישהו נגיד גדעון סער ויגיד "מאז החיסון אני מרגיש עייפות נוראה ..."
או זאת ידיעה שיש להתחשב בה
אבל אם יאמר : " החיסון בטוח" אז הוא חלק מזוממי המזימות .

אינני טוען שמבקר המדינה אינו צודק
אלא שאתה מקבל את דבריו לא כי הוא זה הוא
אלא כי זה מתאים לך.
כי יש המון חדשות וצריך להבין מה בולשיט ומה נכון. ואם אומרים יום יום שהמים בברז טובים ומיותר לקנות מינרלים ואז פתאום אין להם ברירה ובדוח המבקר רשום שהמים בברז לא טובים, צריך להבין שזה מה שהיה נכון וכל מה שהיה לפני זה היה בולשיט.
 

ayb1

Active member
המים אינם מסופקים ממקורות מזוהמים אלו

מי שתייה הם צורך קיומי בסיסי ומשאב לאומי חיוני ואסטרטגי. את רוב מי השתייה לתושבי ישראל מספקת מקורות חברת המים בע"מ )מקורות( עד לחיבור לצרכן הראשי, ואספקת המים לצרכן הסופי בתחומי היישוב נעשית באמצעות הספק המקומי - תאגיד המים, וביישובים שלא הקימו תאגיד מים - הרשות המקומית או אגודת המים המקומית )ספק המים או הספק המקומי(. כדי שמים יהיו ראויים לשתייה, על ספק המים להבטיח כי הקידוחים שבאחריותו מוגנים מפני זיהומים; לטפל במים באמצעים שונים כמו סינון והכלרה; לדאוג לתקינותן ולחיטוין של מערכות אגירת המים ואספקת המים; לדגום באופן שוטף את המים ולוודא שהם נקיים מזיהומים מיקרוביאליים וכימיים; ולמנוע חיבור בין מערכות מים לשתייה ובין מערכות מים לחקלאות, לעסקים ולתעשייה

1.29 מיליארד מ"ק 1 מים שפירים סיפקו בשנת 2018 ספקי המים השונים

56 תאגידי מים מספקים מים למגזר העירוני, ל-6.6 מיליון תושבים ב-155 רשויות מקומיות

1351 ספקי מים אחרים שהם רשויות מקומיות שאינן מתואגדות, קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים ואחרים

0.58% שיעור החריגות הממוצע בשנים 2014 - 2019
( 580 מתוך 100.000 בדיקות, המבוצעות בכל שנה( שהצביעו על הימצאות קוליפורמים וקוליפורמים צואתיים במי השתייה

תמונת המצב העולה מן הביקורת הבטחת איכות מי השתייה על ידי ספקים
- נמצאו שלושה ספקים שרמת תיקון הליקויים אצלם טעונה שיפור
- עיריית נשר, ספק המים המקומי באחיהוד והוועד המקומי תל יוסף.
ספקים אלה לא פעלו על פי הנחיות משרד הבריאות:

- בביקורת הקודמת נמצא כי עיריית נשר לא שטפה את מאגרי מי השתייה שבאחריותה משנת 2008 במשך שש שנים ועשתה כן במהלך הביקורת הקודמת.
בביקורת המעקב נמצא כי בשנים 2017 - 2019 העירייה לא שטפה ולא חיטאה את המאגרים ועשתה זאת במהלך ביקורת המעקב, בינואר 2020 .

- בביקורת הקודמת עלה כי הוועד המקומי של קיבוץ תל יוסף שאצלו נמצאו זיהומים חוזרים לא מילא במלואן את דרישות משרד הבריאות לטיפול בזיהומים ולמניעת הישנותם.
- בביקורת הקודמת עלה כי ספק המים המקומי של מושב אחיהוד לא פעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מה שיצר זיהום במי השתייה והצריך את הרתחתם.

בביקורת המעקב נמצא כי ספקים אלו ממשיכים שלא לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות שמטרתן להבטיח את איכות מי השתייה שהם מספקים.

עמידה בתוכנית הדיגום - בביקורת הקודמת נמצאו 28 ספקים שלא עמדו בתוכנית הדיגום השנתית לביצוע בדיקות מיקרוביאליות וכימיות במערכת אספקת המים.
בביקורת המעקב נמצא כי 11 מהם לא עמדו בתוכנית הדיגום, בעיקר בנוגע לבדיקות להימצאות מתכות מזיקות במי השתייה.

תיקון ליקויים שמצא משרד הבריאות
- בביקורת הקודמת מצא משרד מבקר המדינה כי בארבעה מקרים ערך משרד הבריאות ביקורות חוזרות אצל ספקי מים, אך מצא ליקויים חוזרים שהספקים לא פעלו לתיקונם.
בביקורת המעקב שעשה משרד מבקר המדינה נמצא כי שלושה מהספקים עדיין לא השלימו את תיקון הליקויים.

נתונים על מונעי זרימה חוזרת (מז"חים) - למשרד הבריאות אין נתונים עדכניים על טיפול הספקים בתיקון הליקויים שנמצאו בנוגע להתקנת
מונעי זרימה חוזרת (מז"חים) בכמה יישובים במגזר החקלאי

הסדרת קידוחי מי השתייה
- בביקורת הקודמת נמצא כי 48 קידוחי מי שתייה פעלו ללא אישור משרד הבריאות או רישיון עסק
, ובמרבית הקידוחים היו מפגעים בתחום אזורי המגן, העלולים לגרום זיהום במי הקידוח.
ביקורת המעקב העלתה כי במועד סיום הביקורת פעלו שני קידוחים בלבד ללא אישור.

התקנת מערכת אוטומטית להזנת חומר חיטוי
- בביקורת הקודמת נמצא כי בקידוחים שמפעילים תאגידי המים מי אונו, מי אביבים ומעיינות המשולש לא הותקנה מערכת אוטומטית ומבוקרת להזנת חומר חיטוי.
ביקורת המעקב העלתה כי הליקוי תוקן, וכי בקידוחים שמפעילים ספקים אלה הותקנה מערכת אוטומטית כאמור.

שטיפת מאגרי מי השתייה בטירת כרמל - בביקורת הקודמת נמצא כי עיריית טירת כרמל לא שטפה את מאגרי מי השתייה שבאחריותה במשך כשבע שנים. בביקורת המעקב נמצא כי בספטמבר 2016 הצטרפה טירת כרמל לתאגיד מעיינות החוף, ומשנת 2017 התאגיד מבצע שטיפה למאגרים האלה אחת לשנה.

עמידה בתוכנית דיגום מיקרוביאלי
- בביקורת הקודמת נמצא
כי 28 ספקי מים לא עמדו בתוכנית הדיגום השנתית לביצוע בדיקות מיקרוביאליות.
ביקורת המעקב העלתה כי כל 3 . הספקים למעט אחד מבצעים את תוכנית הדיגום המיקרוביאלי כסדרה
טיפול בנושא מונעי זרימה חוזרת )מז"חים( - בביקורת הקודמת נמצא כי תשעה ספקים לא עשו רשימה של העסקים בתחומם החייבים בהתקנת מז"ח, לא פיקחו על התקנת המז"ח בעסקים החייבים מז"ח ולא וידאו את תקינותם של המז"חים כנדרש באמצעות מעקב ואכיפה.
בביקורת המעקב נמצא כי שמונה ספקים קידמו את הטיפול בנושא התקנת המז"חים ובדיקת תקינותם..........................................

...................................
.............................................
............................................
סיכום
זיהום במי השתייה עלול לגרום לפגיעה חמורה ונרחבת בבריאות הציבור.
הקפדה יתרה על הוראות החוק ועל הנחיות משרד הבריאות חיונית לשם מניעת זיהום במי השתייה.
בדוח הקודם פורטו מקרים רבים שבהם ספקי מים לא הקפידו על קיום הוראות החוק והנחיות משרד הבריאות וסיכנו את בריאות התושבים שהם מספקים להם מים.
הביקורת הנוכחית העלתה כי מרבית הליקויים תוקנו,
וכי מרביתם המכרעת של הספקים שנבדקו מקפידים על ביצוע הפעולות הנדרשות לשם הבטחת איכות מי השתייה.


עם זאת, נמצאו ספקי מים שעדיין אינם מקפידים על קיום ההוראות וההנחיות ואינם מבצעים את הפעולות האמורות לעיל, ובכך עלולים לפגוע בבריאות צרכני המים.
על ספקי המים, הרשויות המקומיות ומשרד הבריאות לפעול לתיקון הליקויים שנמנו בדוח זה כדי להבטיח כי יסופקו לציבור מי שתייה באיכות הנדרשת, וכי הציבור יקבל דיווח מלא ומדויק על איכות מי השתייה המסופקים לו.

[מתוך דוח מבקר המדינה]
 

רוב הזמן נח

Well-known member
המים אינם מסופקים ממקורות מזוהמים אלו

מי שתייה הם צורך קיומי בסיסי ומשאב לאומי חיוני ואסטרטגי. את רוב מי השתייה לתושבי ישראל מספקת מקורות חברת המים בע"מ )מקורות( עד לחיבור לצרכן הראשי, ואספקת המים לצרכן הסופי בתחומי היישוב נעשית באמצעות הספק המקומי - תאגיד המים, וביישובים שלא הקימו תאגיד מים - הרשות המקומית או אגודת המים המקומית )ספק המים או הספק המקומי(. כדי שמים יהיו ראויים לשתייה, על ספק המים להבטיח כי הקידוחים שבאחריותו מוגנים מפני זיהומים; לטפל במים באמצעים שונים כמו סינון והכלרה; לדאוג לתקינותן ולחיטוין של מערכות אגירת המים ואספקת המים; לדגום באופן שוטף את המים ולוודא שהם נקיים מזיהומים מיקרוביאליים וכימיים; ולמנוע חיבור בין מערכות מים לשתייה ובין מערכות מים לחקלאות, לעסקים ולתעשייה

1.29 מיליארד מ"ק 1 מים שפירים סיפקו בשנת 2018 ספקי המים השונים

56 תאגידי מים מספקים מים למגזר העירוני, ל-6.6 מיליון תושבים ב-155 רשויות מקומיות

1351 ספקי מים אחרים שהם רשויות מקומיות שאינן מתואגדות, קיבוצים, מושבים, יישובים קהילתיים ואחרים

0.58% שיעור החריגות הממוצע בשנים 2014 - 2019
( 580 מתוך 100.000 בדיקות, המבוצעות בכל שנה( שהצביעו על הימצאות קוליפורמים וקוליפורמים צואתיים במי השתייה

תמונת המצב העולה מן הביקורת הבטחת איכות מי השתייה על ידי ספקים
- נמצאו שלושה ספקים שרמת תיקון הליקויים אצלם טעונה שיפור
- עיריית נשר, ספק המים המקומי באחיהוד והוועד המקומי תל יוסף.
ספקים אלה לא פעלו על פי הנחיות משרד הבריאות:

- בביקורת הקודמת נמצא כי עיריית נשר לא שטפה את מאגרי מי השתייה שבאחריותה משנת 2008 במשך שש שנים ועשתה כן במהלך הביקורת הקודמת.
בביקורת המעקב נמצא כי בשנים 2017 - 2019 העירייה לא שטפה ולא חיטאה את המאגרים ועשתה זאת במהלך ביקורת המעקב, בינואר 2020 .

- בביקורת הקודמת עלה כי הוועד המקומי של קיבוץ תל יוסף שאצלו נמצאו זיהומים חוזרים לא מילא במלואן את דרישות משרד הבריאות לטיפול בזיהומים ולמניעת הישנותם.
- בביקורת הקודמת עלה כי ספק המים המקומי של מושב אחיהוד לא פעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות, מה שיצר זיהום במי השתייה והצריך את הרתחתם.

בביקורת המעקב נמצא כי ספקים אלו ממשיכים שלא לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות שמטרתן להבטיח את איכות מי השתייה שהם מספקים.

עמידה בתוכנית הדיגום - בביקורת הקודמת נמצאו 28 ספקים שלא עמדו בתוכנית הדיגום השנתית לביצוע בדיקות מיקרוביאליות וכימיות במערכת אספקת המים.
בביקורת המעקב נמצא כי 11 מהם לא עמדו בתוכנית הדיגום, בעיקר בנוגע לבדיקות להימצאות מתכות מזיקות במי השתייה.

תיקון ליקויים שמצא משרד הבריאות
- בביקורת הקודמת מצא משרד מבקר המדינה כי בארבעה מקרים ערך משרד הבריאות ביקורות חוזרות אצל ספקי מים, אך מצא ליקויים חוזרים שהספקים לא פעלו לתיקונם.
בביקורת המעקב שעשה משרד מבקר המדינה נמצא כי שלושה מהספקים עדיין לא השלימו את תיקון הליקויים.

נתונים על מונעי זרימה חוזרת (מז"חים) - למשרד הבריאות אין נתונים עדכניים על טיפול הספקים בתיקון הליקויים שנמצאו בנוגע להתקנת
מונעי זרימה חוזרת (מז"חים) בכמה יישובים במגזר החקלאי

הסדרת קידוחי מי השתייה
- בביקורת הקודמת נמצא כי 48 קידוחי מי שתייה פעלו ללא אישור משרד הבריאות או רישיון עסק
, ובמרבית הקידוחים היו מפגעים בתחום אזורי המגן, העלולים לגרום זיהום במי הקידוח.
ביקורת המעקב העלתה כי במועד סיום הביקורת פעלו שני קידוחים בלבד ללא אישור.

התקנת מערכת אוטומטית להזנת חומר חיטוי
- בביקורת הקודמת נמצא כי בקידוחים שמפעילים תאגידי המים מי אונו, מי אביבים ומעיינות המשולש לא הותקנה מערכת אוטומטית ומבוקרת להזנת חומר חיטוי.
ביקורת המעקב העלתה כי הליקוי תוקן, וכי בקידוחים שמפעילים ספקים אלה הותקנה מערכת אוטומטית כאמור.

שטיפת מאגרי מי השתייה בטירת כרמל - בביקורת הקודמת נמצא כי עיריית טירת כרמל לא שטפה את מאגרי מי השתייה שבאחריותה במשך כשבע שנים. בביקורת המעקב נמצא כי בספטמבר 2016 הצטרפה טירת כרמל לתאגיד מעיינות החוף, ומשנת 2017 התאגיד מבצע שטיפה למאגרים האלה אחת לשנה.

עמידה בתוכנית דיגום מיקרוביאלי
- בביקורת הקודמת נמצא
כי 28 ספקי מים לא עמדו בתוכנית הדיגום השנתית לביצוע בדיקות מיקרוביאליות.
ביקורת המעקב העלתה כי כל 3 . הספקים למעט אחד מבצעים את תוכנית הדיגום המיקרוביאלי כסדרה
טיפול בנושא מונעי זרימה חוזרת )מז"חים( - בביקורת הקודמת נמצא כי תשעה ספקים לא עשו רשימה של העסקים בתחומם החייבים בהתקנת מז"ח, לא פיקחו על התקנת המז"ח בעסקים החייבים מז"ח ולא וידאו את תקינותם של המז"חים כנדרש באמצעות מעקב ואכיפה.
בביקורת המעקב נמצא כי שמונה ספקים קידמו את הטיפול בנושא התקנת המז"חים ובדיקת תקינותם..........................................

...................................
.............................................
............................................
סיכום
זיהום במי השתייה עלול לגרום לפגיעה חמורה ונרחבת בבריאות הציבור.
הקפדה יתרה על הוראות החוק ועל הנחיות משרד הבריאות חיונית לשם מניעת זיהום במי השתייה.
בדוח הקודם פורטו מקרים רבים שבהם ספקי מים לא הקפידו על קיום הוראות החוק והנחיות משרד הבריאות וסיכנו את בריאות התושבים שהם מספקים להם מים.
הביקורת הנוכחית העלתה כי מרבית הליקויים תוקנו,
וכי מרביתם המכרעת של הספקים שנבדקו מקפידים על ביצוע הפעולות הנדרשות לשם הבטחת איכות מי השתייה.


עם זאת, נמצאו ספקי מים שעדיין אינם מקפידים על קיום ההוראות וההנחיות ואינם מבצעים את הפעולות האמורות לעיל, ובכך עלולים לפגוע בבריאות צרכני המים.
על ספקי המים, הרשויות המקומיות ומשרד הבריאות לפעול לתיקון הליקויים שנמנו בדוח זה כדי להבטיח כי יסופקו לציבור מי שתייה באיכות הנדרשת, וכי הציבור יקבל דיווח מלא ומדויק על איכות מי השתייה המסופקים לו.

[מתוך דוח מבקר המדינה]
בקיצור, זה רולטה. אתה לא יכול לדעת אם אצלך המים בברז בסדר.
 

מ ש ה 53

Well-known member
מנהל
עכשיו שיבואו המומחים ויסבירו למה צריך לשתות מים מהברז |פנים|
צריך לשתות מים מהברז, כמו שצריך לקבל חיסונים נגד מקרנה וכמו שנכון לבנט לאשר לרוסים שמקבלים את חיסון הספוטניק להגיע בהמוניהם לארץ הקודש. כן. הממשלות שלנו לדורותיהן עושות לא מעט, כדי לקצר לנו את החיים ולהוריד אותנו ביגון שאולה.
 

ai27

Well-known member
בדקתי מה המבקר כתב

מאז 2014 רק ב0.58% התגלו זיהומים.
בתאגידים פשוט מפסיקים לשאוב מאותו מקור עד שהבעיה נפסקת, אבל יש ספקים קטנים יותר.
לא כולם מאוגדים

בעיות קבועות בנשר, קיבוץ סער, תל יוסף ואחיהוד,
לא משהו שרלוונטי ל99.9 אחוז מתושבי המדינה...
 

קבצים מצורפים

  • 2020-71A-304-Drinking-Water-Taktzir.pdf
    KB 214.7 · צפיות: 9
נערך לאחרונה ב:

רוב הזמן נח

Well-known member
בדקתי מה המבקר כתב

מאז 2014 רק ב0.58% התגלו זיהומים.
בתאגידים פשוט מפסיקים לשאוב מאותו מקור עד שהבעיה נפסקת, אבל יש ספקים קטנים יותר.
לא כולם מאוגדים

בעיות קבועות בנשר, קיבוץ סער, תל יוסף ואחיהוד,
לא משהו שרלוונטי ל99.9 אחוז מתושבי המדינה...
היו מי ברז עכורים הרבה זמן בכל מיני מקומות. בסוף התברר שהמפעילים במכוני ההתפלה הפעילו חצי מהמכונות שאמורות לטפל במים, בשביל לחסוך כסף. זה עניין שהגיע לאישומים ומשפט. אני לא יודע כמה עונש בסוף קיבלו.

הנקודה היא שתמיד יהיה משהו שבגללו המים בברז יהיו פחות מומלצים.
 

קלייטון.ש

Well-known member
בדקתי מה המבקר כתב

מאז 2014 רק ב0.58% התגלו זיהומים.
בתאגידים פשוט מפסיקים לשאוב מאותו מקור עד שהבעיה נפסקת, אבל יש ספקים קטנים יותר.
לא כולם מאוגדים

בעיות קבועות בנשר, קיבוץ סער, תל יוסף ואחיהוד,
לא משהו שרלוונטי ל99.9 אחוז מתושבי המדינה...
הדוח אליו התייחסו בכותרות הוא זה:

"ניטור ומיפוי הזיהומים במקורות המים הטבעיים - ב-98( כ-%24 )מתוך 408 מא תרי הניטור בוצעו או מתבצעות פעולות שיקום ורק ב-12 אתרים )כ-%3 )הסתיימו פעולות השיקום. ב-48( כ-%12 )מהאתרים נוכחה רשות המים לדעת כי לא נמצא זיהום המצריך פעולות נוספות. יתר 262 אתרי הניטור - %64 מכלל האתרים המנוטרים - יש בהם כדי להעיד על זיהום קיים או על חשד לזיהום."
 
כפי שכתבתי בעבר המים בישראל בהחלט ראויים לשתיה בהתחשב בתנאי המדינה, הבעיה באמת בטעם שנובע בעיקר מהוספת כמות מזערית של כלור, אנשים התרגלו לצרוך מים מינרלים שבהחלט טעימים יותר, אני מסתפק בתמי4
 

רוב הזמן נח

Well-known member
כפי שכתבתי בעבר המים בישראל בהחלט ראויים לשתיה בהתחשב בתנאי המדינה, הבעיה באמת בטעם שנובע בעיקר מהוספת כמות מזערית של כלור, אנשים התרגלו לצרוך מים מינרלים שבהחלט טעימים יותר, אני מסתפק בתמי4
זה שדוח המבקר הראה שיש המון מים מזוהמים לא מזיז לך?
 
למעלה