"אז מכרתי לו בית שלא היה שלי..."

AlonPe

New member
"אז מכרתי לו בית שלא היה שלי..."

סתם, סתם.


הלקוחות קנו את הבית ורוצים לשפץ,
אבל הפינוי והעברת הבעלות בעוד כ-שנה.
הם רוצים כבר להתחיל בהליך הרישוי.
היחסים עם המוכרים - יחסים טובים, אין להם שום בעיה שהקונים יתחילו את ההליך,
אבל לא בא להם (ובצדק) לחתום כ-מגישי הבקשה.

מה האפשרויות?
 

gerson1

New member
היו עורכי דין בעיסקה?

אז היה צריך לחשוב על זה בהסכם
בכל מקרה מניח שיש מיופה כח למינהל ולכאלה ורשאי לחתום כמגיש בקשהבכל מקרה
בעל הנכס הרשום יצטרך לחתום בשלב זה או אחר
 

AlonPe

New member
בוודאי שהיו!

לא חשבו על זה קודם.
העורך דין אמר (מה שדי הפתיע אותי) ש-"אין שום בעיה"...
שאפשר לגשת לוועדה עם ההסכם או משהו כזה.
השאלה היא - אם אפשר להתקדם עם הליכי הבקשה,
נגיד לשלב של - היתר בתנאים, כשאחד התנאים יהיה הוכחת בעלות,
ובינתיים הם יקדימו את העברת הבעלות
 

AlonPe

New member
בוודאי שיש!

לא חשבו על זה קודם.
העורך דין אמר (מה שדי הפתיע אותי) ש-"אין שום בעיה"...
שאפשר לגשת לוועדה עם ההסכם או משהו כזה.
השאלה היא - אם אפשר להתקדם עם הליכי הבקשה,
נגיד לשלב של - היתר בתנאים, כשאחד התנאים יהיה הוכחת בעלות,
ובינתיים הם יקדימו את העברת הבעלות
 

gerson1

New member
בקיצור

המגיש יהיה הרוכש-הערת אזהרה יש או שזאת רכישת מינהל?
בעל הקרקע המוכר הרשום
עורך הבקשה אתה
ולכן המוכר בכל מקרה ידרש לחתום ו/או העורך דין
שמניח שמיופה כח ע"י המוכרים לרישום בטאבו וכד
יצטרך לחתום
אין דרך אחרת ושינוי עלול לגרור את התכנית לאשרור חדש בועדה
 

גולי מ

New member
האם הם יסכימו באופן חד פעמי לחתום על יפוי כח

לרוכשים, לענייני ההיתר בלבד.

אפשר להתנות זאת, "ובלבד שהתחלת הבניה תהיה לא מוקדם מתאריך (תאריך עזיבה והעברת בעלות בפועל).... ועם גמר הבניה יוגש היתר חדש AS-MADE אשר לא יכלול את שמנו...
 

gerson1

New member
בד"כ לא ניתן לשנות שמות הרי ההיתר ניתן ספציפי

לכן תלןיב קרוב לוודאי בדיון חדש
 
למעלה