אזרחות-שאלה!

אזרחות-שאלה!

האם יכולה להיות קבוצה אתנית עם מאפיינים משותפים שהם פרי בחירה<אידיאולוגיה, ערכים, השקפת עולם...>?
 
קבוצה אתנית

ההגדרה של קבוצה אתנית היא:קבוצה חברתית שכל המשותף לאנשים בקבוצה זו הם השפה,המוצא המנהגים האומנות ההיסטוריה המסורות הדת התרבות וכו'... לכן קבוצה אתנית זוהי לא קבוצה מפרי בחירה... למשל צוענים: הם קבוצה אתנית שמשותף בניהם זה שפה מוצא מנהגים מורשת וכו'...ומאחר והם נולדו לקבוצה הזו ,זה לא בחירה שלהם! הם נולדו להורים צוענים ולכן הם נקראים צוענים!!! בהצלחה:)
 
ולא עניתי על השאלה!

כןלקבוצה אתנית יכולות להיות אידאלוגיות ערכים וכו'...!! ובהצלחה!!
 
למעלה