אותו הדבר ? ואם לא, אז מה בעצם ההבדל ?

אותו הדבר ? ואם לא, אז מה בעצם ההבדל ?

"קניין סודר" פירושו עיסקת ברטר (חילופין) ? קניין סודר = עיסקת ברטר ? אותה הגברת בשינוי האדרת ? ואם לא אותו הדבר בדיוק, אז מה בעצם ההבדל בין קניין "סודר" (מונח מהמשפט העברי) לבין עיסקת "ברטר" ?
 
למעלה