אורכות אוטמטיות למצייגים

munir1

New member
אורכות אוטמטיות למצייגים

האם פורסמו הוראות נציבות מס הכנסה בקשר לאורכות אוטומטיות למייצגים?
 
למעלה