אופ אופ קונה קולים בנמוך חחחח

זה כבר לא הימור - קולים

זה לאסוף כסף מהריצפה - אנחנו יודעים תמיד שיגמר ירוק ואם יהיה פיצוץ גרעיני מקסימום אדום חלש כמה פרומילים
 
למעלה