אופציה בחוזה שכירות

בנימין43

New member
אופציה בחוזה שכירות

שלום רב, מהן המגבלות החלות על המשכיר כאשר בחוזה השכירות מופיעה המילה 'אופציה'. לדוגמה אופציה לשלוש שנים. האם לא ניתן להוציא את הדייר במשך שלוש שנים?, האם לא ניתן להעלות את שכר הדירה? וכו'. תודה.
 
למעלה