אוסף שירי חיבור ואהבה

אוסף שירי חיבור ואהבה

ידוע תדע ----------- ידוע תדע אותך נפשי בשאלתי מה בקשתי ותינתן לי מאהבתך בתשוקתך, בתשוקתי. ואת ערוכה לי כארוחה, ולא טרחתי בהכנתך כמאומה. כמיתת נשיקה, על מיטתי נשיקתך. נאסף אל הנצח בכפך.
 
הגבר שבי

הגבר שבי, רוצה לפגוש את האשה שבך\ להיכלא בכלוב הנוצות שלך\ גם לדעת אלף ידיעות בחידה שאת\ ולשחות מרחקים בים אהבתך\ ולעולם לא אגיע אל החוף שלך\ או אפתור את המסתורין שבך\ ולא אצא מכלאך הלבן.
 
אמונתי

אעבוד את אדמתך\ ואטע מאה נשיקות במטעך\ ואעדנם רגבים רגבים בידי החומלת\ ואמתין, עתים רבים עד ינוצו פרחייך\ ופרחי תשוקה רבים בהם\ עמל כפיי ואמונתך\ את האהבה והפרי, אמונת היוגב.
 
בדמי חיית

מזכרונך המתוק נעטפתי בשקיקה\ והגיתי את שמך ברוך בקצות שפתי\ וראיתי היום את הגשם הראשון\ וריחו היה עדין כנשיקתך על פי\ וחיכיתי עד עליית החמה\ והיא לי חמימה ואוהבת כמגע ידך על חזי\ ורוח וערבית עוטפה אותי\ כנשימותינו המתערבבות במחול של אהבה\ וחיכיתי לך יום ועוד יומיים\ ובאת אליי בסערה\ וכבשת את חופי\ ולקחת אותי אלייך בשביה\ והשקית אותי ביין נצחונך\ ודמי אדום מיינך\ ובדמיי חיית לנצח.
 
ידיעה

כל אדם הוא אחר וכל אחד ממהר החיים הם כנשף העוברים כרשף וזאת יידע כל מצח רק האהבה לנצח.
 
למעלה