אומ"ץ לרוחמה אברהם: תתפטרי

אומ"ץ לרוחמה אברהם: תתפטרי

אומ"ץ לאברהם: תתפטרי לפני פתיחת המושב תנועת אומ"ץ דורשת מיו"ר ועדת הכנסת ח"כ רוחמה אברהם להתפטר בטרם יפתח מושב החורף. זאת לאור ההוראה לפתוח נגדה בחקירה פלילית. רותי אברהם תנועת אומ"ץ דורשת מיו"ר ועדת הכנסת רוחמה אברהם להתפטר עתה בטרם פתיחתו של מושב החורף של הכנסת. במכתב לח"כ אברהם כותב ב"כ התנועה עו"ד בועז ארד כי הצעד נועד "למנוע את הפגיעה בכבוד הכנסת, ובכבודה של ועדת הכנסת", שכן "אין זה ראוי, כי בראש הועדה אשר תתבקש להכריע בשאלת העברת נשיא המדינה מכהונתו, תכהן חברת הכנסת אשר נגדה מתנהלת חקירה פלילית בעבירות כה חמורות". כזכור היועץ המשפטי מזוז הורה לפתוח בחקירה פלילית נגד ח"כ אברהם בחשד לעבירות שוחד מירמה והפרת אמונים בהסתמך על מימצאי דו"ח מבקר המדינה על חברת אגרקסקו. עו"ד ארד מוסיף וכותב לח"כ אברהם: "ועדת הכנסת, בראשותה את מכהנת, שונה מועדות אחרות של הכנסת. ועדת הכנסת היא המוסמכת, על פי חוק יסוד: נשיא המדינה , להציע לכנסת להעביר את נשיא המדינה מכהונתו. נוכח חקירה פלילית המתנהלת נגד נשיא המדינה, אפשר שועדת הכנסת תצטרך לדון בזמן הקרוב בענין העברת הנשיא מכהונתו. ועדת הכנסת מוסמכת עוד, בין היתר, להשעות יושב ראש ועדה של הכנסת מכהונתו, או לקבוע לה סייגים. עם התכנס הכנסת למושב החורף, תידרש הועדה בראשותך, ככל הנראה, לדון בהמשך כהונתו של חה"כ צחי הנגבי כיו"ר ועדת החוץ והבטחון של הכנסת. נמצא, איפוא, כי אופיין ומהותן של סמכויות ועדת הכנסת מחייבים כי בראש הועדה יכהן חבר הכנסת, שאין בו רבב, וכי אמות המידה לנבצרות יו"ר ועדת הכנסת מלהמשיך ולשאת במשרתה, לא יהיו שונות מאלו שביקשת להחיל על נשיא המדינה".
 
למעלה