אום האַקאָפעס

פנדיאני

New member
אום האַקאָפעס

הריני הולך להקפות כאן בבית כנסת חב"ד דמתא. אולי אחזור עם רשמים.
 
למעלה