אולמרט: "ייתכן שבנית אריאל היתה

אבנר ג

Well-known member
אולמרט: "ייתכן שבנית אריאל היתה

טעות"....ועכשיו צריך לצמצם נזקים (מן הטעות) ולתקן את הטעון תיקון.... ובכן מר אולמרט היקר, אני אישית שמח שחזרת בתשובה, והשמאלת ככל שאתה יכול מבלי להסתכן בחטיפת שלושה כדורים לאומיים בגב....ואני אומר לך מר אולמרט שאני אינני אפילו יכול לעמוד לצידך.... כי הרי כבר חז"לינו קבעו ש"מקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד".....(מפני הריח הבלתי נסבל...) ומסכנים מסכנים מצביעי הליכוד שאוכלים להם את הלב.....
 
למעלה