אולי

אולי

אולי מתי אולי מפאת היובש רק שקעתי בתרדמת קיץ עלי נשרו זרעי הפכו נבטים גבעול ירוק, גמיש התקשה ומעוצה אולי מתי ואולי צריך להשקות וחיות. חיות אחרת - או איזה נבט יצמיח אותי חדשה.
 
למעלה