אולי תוכלו לעזור לי

motiso1

New member
אולי תוכלו לעזור לי

האם משרד החינוך עושה בעיות להכשיר מורים שיש להם פרופיל 21 (עשה שירות מלא אבל השתחרר לאחר 10 שנים המילואים) ?

תודה
 

itu1

New member
לשאלתך

לא ענינו של אף אחד להלן הוראות החוק:
אריה
"2א. איסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו
(א) מעביד לא ידרוש מדורש עבודה או מעובד את הפרופיל הצבאי שלו, ולא יעשה שימוש בפרופיל הצבאי שלו, אם הגיע לידיו, בכל ענין המנוי
בסעיף 2(א)(1) עד (6(.
(ב) דרש מעביד, בניגוד להוראות סעיף קטן (א), את הפרופיל הצבאי, לא יפגע בעובד או בדורש העבודה בענין המנוי בסעיף 2(א)(1) עד (6( מחמת סירוב למסור את הפרופיל הצבאי.
(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על שירות הבטחון הכללי והמוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים, כמעביד, לגבי עובדים בגופים האמורים או לגבי קבלת עובדים לגופים האמורים."
 

motiso1

New member
העניין הוא שהמורים הם עובדי מדינה

העניין הוא שהמורים הם עובדי מדינה ובשל כך הקשר לפרופיל כזה יכול להוות בעיה, או שאני טועה?
אני מבין שלהיות מורה זה לא עניין בטחוני ואין לי צורך להחזיק נשק


דבר נוסף מה זה אומר "לתפקידים מיוחדים, כמעביד, לגבי עובדים בגופים האמורים או לגבי קבלת עובדים לגופים האמורים."

תודה
 

itu1

New member
הבהרה

מורים העובדים בנשרד החינוך אינם עובדי מדינה אלא עובדים בשירות המדינה. כל שעליך לציין כי שרתת שירות צבאי משך השירות ואינך צריך לרשום פרופיל .
תפקידים מיוחדים והגופים האמורים הכוונה לשירות הבטחון על שלוחותיו.
אריה
 
למעלה