אולי נעשה מפקד אוכלוסין בשביל לדעת מי נשאר כאן?

למעלה