אולי מישהו יודע...

Apellai

New member
איך קוראים בעברית ל-graduation tower?

 

Apellai

New member
יש מסלול יבשתי ויש ימי. איך נקרא מסלול

לאורך נהר? רק מסלול לאורך נהר?
 

Apellai

New member
נכון שבט"ו בשבט מביאים עצים קטנים בתוך

גוש אדמה, כדי לשתול אותם? איך נקרא גוש האדמה הזה מבחינת הפונקציונליות שלו?
 

Apellai

New member
התשובה היא, שבכלל לא את זה הייתי צריכה,

היתה דו משמעות במילון. מה שהייתי צריכה זה גלילי חציר...
 

Apellai

New member
לא. אני עובדת דרך מילון באנגלית, וקיבלתי כמה

אפשרויות, ולא ידעתי איזו מתאימה. התייעצתי לגבי המציאות בשדה (לא לגבי המילה, וכך הבנתי לאיזה כיוון ללכת
 

Apellai

New member
שמור? משומר? נשמר? מדובר על

עתיקות. שמורות בצורה הטובה ביותר? משומרות? נשמרות?
 
שהשתמרו אולי?

צריך הקשר. אם כרגע מצאו את הכד בחפירה ארכיאולוגית אז הוא השתמר היטב.
אם הוא במוזיאון אז הוא נשמר בתנאים מיוחדים שמגינים עליו.
מכונית יכולה להיות שמורה היטב, אני לא בטוחה שהייתי משתמשת במונח הזה ביחס לממצא ארכיאולוגי.
 

Apellai

New member
מדובר באתרים לשימור. על חלקם נאמר, שהם

משומרים בצורה הטובה ביותר. צורם לי, אבל שמורים זה באמת עם מאבטח
 
למעלה