אולי אפרת גוש? אופס מיועד לשאלה על מודה אני|

אולי אפרת גוש? אופס מיועד לשאלה על מודה אני|

אין לי מושג איך זה הציג את עצמו כהודעה נפרדת.

תלונות למערכת המקרטעת של התפוז.

ההודעה נערכה כמובן לאחר הגילוי.
 
למעלה