אהבה נסתרת

נדב143

Active member
אהבה נסתרת.


רוח ערב תנשב, אש ערביים יישק המים.
קצף גל על סלע, יך.
ריס עפעף מלוח.
לבבי נוהה אליה.
הד קולה קורא לי, בוא.
או קולי הוא זה, קורא אליך לבוא.
רסיסי אהבה ביישנית נוטפת חיל
חשש שמא דלת לא תפתח.
הוי שמיי שמים עזרו, חץ תשוקתי לא יחטיא.
מוסר גופי כחומר למגע קסם ידיך.
יין שפתותיך כשלהבת יוקדת.
לצלול תהומות אגמיך, איכה תלכד נשמה
במכמונת אהבה. אז ינעים צליל מיתר,
עת השניים היו אחד עולים בלהבה.
 
למעלה