אהבה, גאווה ודיעות קדומות.

אהבה, גאווה ודיעות קדומות.

היות והדבר הכי חמ בזמן האחרון הינו מצעד הגאווה בירושלימ (אשר בוטל כעת והסיבה הרישמית הינה בגין העלאת הכוונות בגלל התקרית אתמול בבית חנון) אני לא יכולה שלא לקשור בעקיפין את ההגדרה דיעות קדומות גמ לאהבה. ולמה מתכוונת? דיעות קדומות עבורי לפחות, הינן נחלתמ של צרי מוחין ואופקימ, אך אני לא נתקלת בכך רק בנושאימ כמו מצעד הגאווה, השד העדתי, פוליטה, דת וכו'. הרבה פעמימ נתקלימ בדיעות קדומות גמ באהבה. ןלא להרוגותי על הדוגמאות שמביאה כאן, היות והן קוממו אותי גמ: למשל: גבר חתיך עמ אישה שמנה-מעלה גבה ולחישות לא מחמיאות למשל: אישה חילונית עמ גבר דתי. למשל: סטיגמת היפה והטיפשה, המכוערת והחכמה (דהההה) למשל: מוגבלות גופנית כלשהי. למשל: גבר מבוגר ועשיר-בחורה צעירה ויפה. בכוונה נתתי כאן דוגמאות קיצוניות על מנת שתרדו לסופ דעתי. ומה שאלותי?
האמ נתקלתמ בדיעות קדומות השללו את בחירת אהוב/ה ליבכמ?
האמ דיעות אלו הכתיבו לכמ את מעשיכמ?
האמ אתמ בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא?
האמ אתמ נותנימ לדיעות קדומות להשפיע עליכמ ?
והיה אמ ילדכמ יבחר בחירה חריגה מהנורמה, האמ תתמכו בו, או תתנו משקל לדברי הסביבה, אשר מן הסתמ מתקשה לקבל דבר חריג?
האמ, בהנחה שאתמ ניאורימ ולא בעלי דיעות קדומות, תהיו מסוגלימ להתאהב במישהו/י בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא?
האמ אתמ מאמינימ שדיעה קדומה הינה תוצר של חינוך/סביבה וכו' ?
האמ דיעה קדומה ניתנת לשינוי?
ולסיומ-האמ יש מקומ באהבה לדיעות קדומות? ותודה שקראתמ עד כאן.
 
אני יענה על שאלה אחת שתענה לך

בעצם עלי ועל אמונתי. והיא "ולסיומ-האמ יש מקומ באהבה לדיעות קדומות?" אין מקום לשום דעות קדומות, לשום יומרנות או שפיטה בכל הקשור לאהבה! ויחד עם זאת תמיד יש מקום לשאלות, לתמיהות של אנשים. אנחנו אנשים אנושיים, שכל יום למדים דברים חדשים, השקפות שונות על החיים, ללמוד דברים זה נהדר, ולכן אני תמיד אומרת אם יש לך שאלה לגבי משהו שאל ונחכים ממנה. אין לי שום בעיה עם גאווה, כאחת שאוהבת גם את בני המין שלי. לדעתי גם לא תהיה לי בעיה בעתיד עם ילדי אם וכש.. הפעם היחידה שדעה קדומה השפיע עלי בחיי זה נשואי הראשונים מכיוון שהייתי הרה עם הגדולה שלי והגרוש שלי אמר שבשום פנים ואופן לא נחיה יחד ללא נישואין כי לא עושים ילדים כך, התחתנתי איתו בלחץ! זה לא היה מתוכנן, זו הייתה טעות, והכל בגלל פרימיטיביות שלו ודעה קדומה. אין מקום לדיעות קדומות בכל הקשור באהבה, או העניינים שבלב.
 
:)) אהבתי את תשובתך

לדעתי אין מקומ לדיעות קדומות בשומ מקומ, אך בעיקר לא בעינייני הלב. מקומ לשאלות בעינייני הלב הפרטיימ, על ידי אנשימ זרימ-בהחלט לא. תמיהות? שיתמהו עד מחר. :))
 
אנסה לענות

האם נתקלתם בדיעות קדומות השללו את בחירת אהוב ליבכם?
כן האם דיעות אלו הכתיבו לכם את מעשיכם?
לא, אבל בסופו של דבר הגורל בחר עבורי. האם אתם בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא?
על פניו נראה כי לא, אבל יכול להיות שאני חוטאת בדיעות קדומות מבלי להרגיש\לדעת. האם אתם נותנים לדיעות קדומות להשפיע עליכם ?
אם אני יודעת שזו שטות= דיעה קדומה בוודאי שלא אתן לזה להשפיע עליי, השאלה אם אני מזהה שזו דיעה קדומה. והיה אם ילדכם יבחר בחירה חריגה מהנורמה, האמ תתמכו בו, או תתנו משקל לדברי הסביבה, אשר מן הסתם מתקשה לקבל דבר חריג?
אני תומכת ואתמוך בילדיי ויהי מה. כמו שאומרים "באש ובמים". האם, בהנחה שאתם נאורים ולא בעלי דיעות קדומות, תהיו מסוגלים להתאהב במישהו/י בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא?
מי יתאהב מלכתחילה באדם שיש לו דיעות קדומות? אבל קורה שמתאהבים באדם שיש לו לגבי נושא מסויים דיעה הנחשבת לקדומה.......אז שנפסיק לאהוב אותו? האם אתם מאמינים שדיעה קדומה הינה תוצר של חינוך/סביבה וכו' ?
ללא ספק האם דיעה קדומה ניתנת לשינוי?
בדרך כלל לא ולסיוםהאם יש מקום באהבה לדיעות קדומות?
לא בטוחה שהבנתי את השאלה
 
אסביר לך את כוונתי

הרי התאהבות בהנחה שאינה לוקחת חמש דקות, לוקחת מעט זמן, ומסתבר שהנדמ הנפלא שהכרת שתואמ לך בכל כך הרבה דברימ, ישנו דבר אחד שאת מגלה אצלו כמעט מייד-וזוהי דיעה קדומה לגבי נושא X או Y. שאלתי היא האמ זה יפריע לך להתאהב בו (הרי זו תכונה אחת שלילית בינות למגוון חיוביות). :)
 
תשובותי

האמ נתקלתמ בדיעות קדומות השללו את בחירת אהוב/ה ליבכמ? - לא האמ דיעות אלו הכתיבו לכמ את מעשיכמ? - לפעמים האמ אתמ בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא? - חושב שלא, אולי יש משהו בתת המודע האמ אתמ נותנימ לדיעות קדומות להשפיע עליכמ ? - משתדל שלא אבל אולי משהו מושפע בתת המודע והיה אמ ילדכמ יבחר בחירה חריגה מהנורמה, האמ תתמכו בו, או תתנו משקל לדברי הסביבה, אשר מן הסתמ מתקשה לקבל דבר חריג? - אני אתמוך בכל החלטה שלו, אולי אנסה להסביר לו את נקודת המבט שלי אבל אלו הם חייו האמ, בהנחה שאתמ ניאורימ ולא בעלי דיעות קדומות, תהיו מסוגלימ להתאהב במישהו/י בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא? - תלוי איזה דיעות, אני מניח שזה יהיה קשה האמ אתמ מאמינימ שדיעה קדומה הינה תוצר של חינוך/סביבה וכו' ? - בהחלט כן, אדם לא נולד עם דיעה קדומה אלה יורש אותה האמ דיעה קדומה ניתנת לשינוי? - בדר"כ לא ולסיומ-האמ יש מקומ באהבה לדיעות קדומות? - לא, אהבה היא דבר שזורם ודיעות מפריעות לזרימה
 

אסתי69

New member
מנסה את מזלי ../images/Emo13.gif

האמ נתקלתמ בדיעות קדומות השללו את בחירת אהוב/ה ליבכמ? המ מנסיוני בחיים זה לא קרה
האמ דיעות אלו הכתיבו לכמ את מעשיכמ? לא, כשאני אוהבת אני המחליטה ולא אחרים
האמ אתמ בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא? מקווה שלא
האמ אתמ נותנימ לדיעות קדומות להשפיע עליכמ ? אני מקווה שלא, אבל אולי בלי לשים לב
(את בטח יודעת את התשובה לזה יותר טוב ממני
)
והיה אמ ילדכמ יבחר בחירה חריגה מהנורמה, האמ תתמכו בו, או תתנו משקל לדברי הסביבה, אשר מן הסתמ מתקשה לקבל דבר חריג? אמנם לא מנסיון, אבל חושבת שלא הייתי פוסלת
האמ, בהנחה שאתמ ניאורימ ולא בעלי דיעות קדומות, תהיו מסוגלימ להתאהב במישהו/י בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא? זה יכול להרגיז (מנסיון) אבל כיוון שאני מאמינה שכל אחד זכאי לדעות שלו...מ'כפת לי
האמ אתמ מאמינימ שדיעה קדומה הינה תוצר של חינוך/סביבה וכו' ? ברור, זה לא תוצר של תולדה
האמ דיעה קדומה ניתנת לשינוי? חושבת שכן, השאלה אם מישהו ינסה את זה...
ולסיומ-האמ יש מקומ באהבה לדיעות קדומות? באהבה יש מקום לאהבה....
 

אסתי69

New member
את מקשיבה להודעות בפלא ובבית?

'תקשרתי אליך אתמול ובכיתי קולילה כי לא ענית לי
 
../images/Emo5.gif

בבית מעולמ לא מקשיבה-זה באג אצלי! והנייד לא צילצל לי אותך אתמול ועכשיו בדקתי אותו ואכן יש הודעה ממך
זה לא אני זה הוא!!! (לוטה שמאשימה ת'נייד שלה בסינון שיחות אקראי!!)
 

אסתי69

New member
האמת? נרגעתי עכשיו ../images/Emo13.gif

מזל שהשארתי הודעה שלא תגידי שזה מדע סדיוני
 
סדיוני בטח שלא

ובדיוני ,אוהבתLOL דבר שני, פ'גרת 1 אני בירוק אצלך לא? אז תפני,תשאלי, ת'בררי-את מכירותי עמ הרחפנות שלי!!
 
"גאווה דעה קדומה" אהבתי את הספר ../images/Emo13.gif

האמ נתקלתמ בדיעות קדומות השללו את בחירת אהוב/ה ליבכמ?
לא שזכור לי. האמ דיעות אלו הכתיבו לכמ את מעשיכמ?
לא האמ אתמ בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא?
בטוחה שכן. למרות שמשתדלת מאוד להימנע מזה. האמ אתמ נותנימ לדיעות קדומות להשפיע עליכמ ?
משתדלת מאוד שלא.אומנם כולם כתבו שאין להם דעות קדומות, אך קשה לי להאמין שזה באמת כך. אנחנו גדלים עם זה. בכל חברה. לא רק במערבית. אני מחזיקה מעצמי אדם נאור, מתעבת גזענות מכל סוג, אך לא פעם תפסתי את עצמי מהרהרת במשהו שברור לי שהוא תוצאה של דעה קדומה. והיה אמ ילדכמ יבחר בחירה חריגה מהנורמה, האמ תתמכו בו, או תתנו משקל לדברי הסביבה, אשר מן הסתמ מתקשה לקבל דבר חריג?
רוצה להאמין שתמיד אתמוך בילדיי, משתדלת מאוד לגדל ילדים נטולי דעה קדומה. ואם בבוא העת לא אתמוך בבחירות שלהם, לא אהיה נאמנה לעצמי ולחינוך שאני משתדלת להעניק להם. האמ, בהנחה שאתמ ניאורימ ולא בעלי דיעות קדומות, תהיו מסוגלימ להתאהב במישהו/י בעלי דיעות קדומות בכל נושא שהוא?
יקשה עליי להתאהב במישהו שאני לא מעריכה כאדם. ואנשים בעלי דעות קדומות קצת קשה לי להעריך. האמ אתמ מאמינימ שדיעה קדומה הינה תוצר של חינוך/סביבה וכו' ?
אך ורק תוצר של חינוך /סביבה. תינוקות לא נולדים עם דעה קדומה. האמ דיעה קדומה ניתנת לשינוי?
קשה אבל אפשרי. ולסיומ-האמ יש מקומ באהבה לדיעות קדומות?
לא נראה לי אפשרי. ותודה שקראתמ עד כאן.
בבקשה והזכרת לי את החמוד הזה
 
למעלה