אבל למה באגם הנסתר למה?!

אבל למה באגם הנסתר למה?!

דין וגילי התנשקו שם!!!!

למה ליטמן מחלל אותה שם למה?!

אלא אם הוא מת בסוף.

אגב, ככל הנראה לא נבקר על הסט כי כנראה היום... זה יום צילום אחרון.

ליטמן!!!!!!

 
למעלה