אבל כבד ירד בבית האח הגדול בהשמע קולות אהבה ו

למעלה