אבוג'ן התעוררה לחיים השלימה ראלי מסחרר של 35%

לפי תאורך היא מזמן לא כוכב!

אלא פרה חולבת.

ולכן "התעוררה לחיים" ממש לא במקום.

על אותו משקל גם שמעון פרס התעורר לחיים

ליפא
 
למעלה