אַן אינטערעסאַנטן ייִדיש מאַשינקל

grinberg

New member
אינטרעסאנט אבער נישט נוציג

בעסער וואלט געווען ווען די מאשינקעלע וואלט געהארבעט אויף די פאקערטע זייט, כלאמערשט, פון העברייש צו לאטיניש.
 

חייםלוי

Member
מנהל
פֿאַרװאָס? איך דאַרף נישט די

לאַטײַנישע שריפֿט. איך דאַרף די ײִדישע. פֿאַר די װאָס װײסן נישט די ײִדישע אױסלײגונג ס'איז אַ לײזונג. מען שרײַבט ikh gey און עס שרײַבט איך גײ
 
למעלה