תוצאות החיפוש

 1. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 2. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 3. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 4. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 5. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 6. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 7. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 8. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 9. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 10. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 11. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 12. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 13. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 14. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
 15. נ

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך

  ערב עיון: יש גבול לסכסוך יום ג', 5.12.2006, שעה 18:30, תיאטרון צוותא תל אביב שלום לכולם! הנכם מוזמנים ערב עיון בנושא: יש גבול לסכסוך: כיצד מסיימים את העימות עם הפלסטינאים. ערב עיון לרגל צאת שני ספרים השופכים אור חדש על הפתרונות האפשריים לסכסוך הישראלי- פלסטיני. יוזמת...
למעלה