תוצאות החיפוש

 1. י

  צריכת דלק של שברולט אבאו

  צריכת דלק של שברולט אבאו מישהו התנסה? שמעתי דעות סותרות בנידון חלק אומרים שהיא חסכונית וחלק אומרים שממש לא אשמח לדעת אם יש מישהו שמכיר מקרוב אני מדבר על ידנית מנוע 1,400 הדגם הקצר אם זה משנה לצריכה כמה בערך היא שותה עירוני ובין ערוני? ואם כבר מדברים על אבאו איך היא מבחינת אמינות?
 2. י

  קפצתי לומר שלום..

  קפצתי לומר שלום.. מה שלומכם? () )(
 3. י

  ספירת העומר (49)

  ספירת העומר (49) היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר (מלכות שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 4. י

  ספירת העומר (49)

  ספירת העומר (49) היום תשעה וארבעים יום שהם שבעה שבועות בעומר (מלכות שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 5. י

  ספירת העומר (48)

  ספירת העומר (48) היום שמנה וארבעים יום שהם ששה שבועות וששה ימים בעומר (יסוד שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 6. י

  ספירת העומר (48)

  ספירת העומר (48) היום שמנה וארבעים יום שהם ששה שבועות וששה ימים בעומר (יסוד שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 7. י

  ספירת העומר (47)

  ספירת העומר (47) היום שבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות וחמישה ימים בעומר (הוד שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 8. י

  ספירת העומר (47)

  ספירת העומר (47) היום שבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות וחמישה ימים בעומר (הוד שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 9. י

  ספירת העומר (45)

  ספירת העומר (45) היום חמשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושלשה ימים בעומר (תפארת שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 10. י

  ספירת העומר (45)

  ספירת העומר (45) היום חמשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושלשה ימים בעומר (תפארת שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 11. י

  ספירת העומר (44)

  ספירת העומר (44) היום ארבעה וארבעים יום שהם ששה שבועות ושני ימים בעומר (גבורה שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 12. י

  ספירת העומר (43)

  ספירת העומר (43) היום שלשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד בעומר (חסד שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 13. י

  ספירת העומר (43)

  ספירת העומר (43) היום שלשה וארבעים יום שהם ששה שבועות ויום אחד בעומר (חסד שבמלכות)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 14. י

  ספירת העומר (42)

  ספירת העומר (42) היום שנים וארבעים יום שהם ששה שבועות בעומר (מלכות שביסוד)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 15. י

  ספירת העומר (42)

  ספירת העומר (42) היום שנים וארבעים יום שהם ששה שבועות בעומר (מלכות שביסוד)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 16. י

  ספירת העומר (41)

  ספירת העומר (41) היום אחד וארבעים יום שהם חמשה שבועות וששה ימים בעומר (יסוד שביסוד)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 17. י

  ספירת העומר (41)

  ספירת העומר (41) היום אחד וארבעים יום שהם חמשה שבועות וששה ימים בעומר (יסוד שביסוד)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 18. י

  ספירת העומר (40)

  ספירת העומר (40) היום ארבעים יום שהם חמשה שבועות וחמשה ימים בעומר (הוד שביסוד)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 19. י

  ספירת העומר (40)

  ספירת העומר (40) היום ארבעים יום שהם חמשה שבועות וחמשה ימים בעומר (הוד שביסוד)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
 20. י

  ספירת העומר (38)

  ספירת העומר (38) היום שמונה ושלשים יום שהם חמשה שבועות ושלשה ימים בעומר (תפארת שביסוד)...הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
למעלה