פרסים שהוענקו ל Warren Buffett

Warren Buffett לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה