maor650's latest activity

  • M
    maor650 פירסם נושא חדש.
    שלום, ברצוני לדעת: אם אני בעל נכות רפואית של 40% ובעל דרגת אי כושר להשתכר של 100% מביטוח לאומי (כרגע לא לצמיתות, אלא למשך שנה עד הוועדה...
למעלה