פרסים שהוענקו ל שניים עדיף על אחד

שניים עדיף על אחד לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה