פרסים שהוענקו ל מלך אשור

מלך אשור לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה