פרסים שהוענקו ל לוחם חופש

לוחם חופש לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה