תגובה אחרונה ע"י זימj

 1. ז

  נא להעביר למרן את השאלה

  נא להעביר למרן את השאלה מרן אמר שהמשנה ברורה לקח ארבע אחרונים והכריע כמותם על כן אין לסמוך עליו, נשאלת השאלה במחילה ממרן אני כשקראתי את השו``ת יחוה דעת ראיתי דבר פלא שלא רק שאם יש רוב אוסרים ואחד מיקל מכריעים כדברי המיקל... זאת בתנאי שהמיקל היה ספרדי... די לתינוקיות הזאת, המשנה ברורה הבית יוסף...
 2. ז

  וכרגיל הצעה מפלאפון

  וכרגיל הצעה מפלאפון ש``זכיתי בהגרלה`` במכשיר של פלאפון חינם מה אתם מציעים לעשות?
 3. ז

  א פאר כנס

  א פאר כנס הגדולים לא סתם נקראים גדולים הם גדולים מאיתנו המחשבות הקטנוניות שלך לא נמצאות בלקסיקון שלהם, הם אנשים מעולם אחר, שום סיבה צדדית מלבד דעת תורה לא משנה אצלם כלום, כל מה שעושים מהגדולים פוליטיקאים או אנשים שעובדים עליהם זה שטויות ושקר אחד גדול. לפני שהבד``ץ לדוגמא יוצאים נגד משהו הם...
 4. ז

  המשפט היומי

  המשפט היומי מי אמר ועל מי את המשפט ``מעולם לא נצחני אלא בעל מלאכה אחת`` הפותר יקבל האדמה.
 5. ז

  אין לך יותר שמח מברסלבר עצוב

  אין לך יותר שמח מברסלבר עצוב נכון או לא?
 6. ז

  בחור מהישיבה

  בחור מהישיבה ראשית הטעם הוא גירשיים ולא אזלא גרש, שנית מכיון שזה צריך להיות שני טעמים במילה אחת אז קשה להקדים תלישה לגירשיים ויותר מסתדר עם הניגון להקדים גירשיים לפני התלישא תנסה לומר ``קרבו`` עם תלישא על ה``ק`` וגירשיים על ה``ב`` יותר מסתדר זה עם הניגון זה להפך.
 7. ז

  לכל הלומדים בישיבות המיואשים

  לכל הלומדים בישיבות המיואשים שאומרים לעצמם נו מה כבר יצא ממני? בקושי גמרא עם רש``י אני מבין... והולכים ``לחפש את עצמם`` בשדות זרים באינטרנט. יצא ממכם! אם תרצו! כפי שנבאר להלן: במידת הרע הקב``ה נתן כח עצום לרע, כפי שרואים זאת לגבי דור הפלגה הם רצו לבנות מגדל עד הרקיע ונכהו בקרדומות. ה` ירד לראות...
 8. ז

  היה פה מישהו ששאל

  היה פה מישהו ששאל למה חז``ל תיקנו להשתכר אז היום למדתי משנה ברורה ובביאור הלכה יש תשובה: ואם תאמר, האיך יחיבו חז``ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות השכרות למכשול גדול? ויש לומר, מפני שכל הנסים שנעשו לישראל בימי אחשורוש היו על ידי משתה, כי בתחילה נטרדה ושתי על ידי משתה ובאה אסתר, וכן ענין...
 9. ז

  תחזרו למקור יהודים

  תחזרו למקור יהודים אני שומע שחרדים רואים הישרדות זה מזעזע אותי, שכחתם שאתם יהודים? אל תסחפו אל תסחפו אחרי הרשעים שהשעה משחקת להם, טובתם של רשעים רעה לצדיקים, תעמדו בניסיון האחרון של עיקבתא דמשיחא ואל תלכו שולל אחרי הפיתוים של היצר הרע כי לא תוכלו לצאת מזה וכל באיה רחמנא ליצלן לא ישובון... עכשיו...
 10. ז

  כדי להעלות את רמת הביבים של הפורום

  כדי להעלות את רמת הביבים של הפורום ואולי מאור שבתורה יחזיר מישהו למוטב: נציע שאלה: נאמר בגמרא מגילה דף ג` שמנין יודעים שמבטלין עבודה לצורך מגילה שנאמר ולכל משפחה ומשפחה ונלמד מזה שאפילו משפחות כהונה ולויה מבטלין עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה, אומרת הגמרא ``מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד...
 11. ז

  הגיע אדם אל רב

  הגיע אדם אל רב תינה בפניו את הצרות שלו אמר לו הרב ד` יעזור שאל אותו מה יהיה עד שד` יעזור אמר לו ד` יעזור...
 12. ז

  מה אתם הייתם עושים אם הייתם שם?

  מה אתם הייתם עושים אם הייתם שם? הייתם נלחמים עם המחבל (כפי שכמה שם עשו התנפלו עליו אבל הוא רצח אותם) או שהייתם בורחים משם?
 13. ז

  וורט נפלא על ויקהל

  וורט נפלא על ויקהל ויקהל משה כותב רש``י במוצאי יום הכיפורים, ומיד באותו דיבור מביא רש``י שויקהל זה לשון שליחות על ידי שליח נשאלת השאלה מה רש``י בא לומר פתאום לאחר יום הכיפורים? התשובה היא: נאמר בחז``ל שלכך נאמר במשה והאיש משה ענו מאד חסר יוד (עניו) משום ששמואל הנביא היה מקהיל בעצמו את העם ומשה...
 14. ז

  בקשר לדברי הגר``א שהובאו פה

  בקשר לדברי הגר``א שהובאו פה ביררתי את הענין ומה שהגר``א אמר זה משהו אחר שהאלף השישי נרמז במשנה תורה, כל פרשה מאה שנה.
 15. ז

  אלוקים!

  אלוקים! תראה את המצב של כלל ישראל! עד מתי תסתיר פניך מאתנו! יום יום נשמות טהורות נופלות ברשת הסטרא אחרא! עד מתי טאטע עד מתי? מתי תביא את המשיח? מתי נצא מהגלות הרוחנית הזאת? אנחנו לא יכולים יותר להחזיק מעמד בנסיונות של היצר הרע! השיבנו ה` אליך ונשובה חדש ימינו כקדם!
למעלה