פרסים שהוענקו ל השד השחור

השד השחור לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה