פרסים שהוענקו ל המרחפת

המרחפת לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה