פרסים שהוענקו ל המלך סלומון

המלך סלומון לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה