פרסים שהוענקו ל הולדן קולפילד

הולדן קולפילד לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה