פרסים שהוענקו ל אנטרופיה בתרמודנמיקה

אנטרופיה בתרמודנמיקה לא קיבל עדיין נקודות.
למעלה