blog tv + Late Night TV

במידה ותעלו הודעה, צלמו מסך וציינו באיזה בלוג מדובר (העולמי או למבוגרים) ופרטים אודות התקלה והמחשב כגון: אנטיוירוס, דפדפן וגירסתו וסוג מערכת ההפעלה (רצוי לציין האם מדובר במערכת של 32 או 64 סיביות)

למעלה