תסמונת טוראט - חברתי

חל איסור לפרסם מספרי טלפון אישיים בבית וניידים, למעט מספרי טלפון של מרכזי אבחון, מרכזים רפואיים ומשרדים ממשלתיים שונים.

למעלה