קבלה בראי היהדות

 

ד. ברור לגבי יעוץ אצל מקובלים אמיתיים מזכי הרבים, שניתן לסמוך עליהם. 

 


למעלה