כאב

המידע והעצות המקצועיות בפורום זה אינו בא להחליף ייעוץ מקצועי אישי המבוסס על נתונים אישיים של כל מטופל. לפיכך תפוז ובית החולים השיקומי רעות תל אביב אינם אחראים לנזק שעלול להיגרם עקב הסתמכות על מידע זה ולהתאמת/ אי התאמת העצות לכל מטופל

למעלה