ישובי הנגב המערבי

מתן פרטים ובקשת מידע לגבי מיקום נפילת טילים ומספרי פצועים/הרוגים, והעברת כל מידע מסווג אחר במסגרת הפורום אסורה

למעלה